Woliera dla niosek VLV Plus (produkcja) Hodowca Sp. z o.o. - oferta wyposażania fermSystemy wolierowe

Systemy wolierowe jako alternatywa dla chowu klatkowego. Przewiduje się, że w najbliższych latach chów klatkowy zostanie w Polsce całkowicie zakazany. Fermy drobiu z klatkami będą musiały dostosować wyposażenie do nowych regulacji. Woliery pozwolą na utrzymanie większej powierzchni użytkowej budynków niż sama ściółka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wolier dla niosek, a w celu uzyskania wstępnej kalkulacji zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi (zakładka: Kontakt).

 

Woliery dla kur niosek (produkcja)

VLV Plus

 • Długość jednego modułu: 2900 mm
 • Optymalne rozłożenie powierzchni użytkowej, przestrzeni do linii karmienia i grzęd
 • Linie pojenia przed gniazdami i na 1. poziomie
 • Taśmy na obornik na 1. i 3. poziomie, gniazda do znoszenia jaj i „balkon” na 2. poziomie
 • Podnoszone i składane platformy/tarasy
 • „Balkon” można łatwo usunąć w celu czyszczenia, kontroli i konserwacji
 • Automatyczny system wypychania kur z gniazda z funkcją kołysania
 • Opcja „balkon” dostępna w wykonaniu:

  • z litego tworzywa sztucznego na zewnątrz systemu
  • lub z siatki drucianej blisko gniazda
 • Demontowanie gniazda do znoszenia jaj bez użycia narzędzi w celu łątwej i szybkiej kontroli/czyszczenia obszaru za gniazdem
 • Rozmieszczone intuicyjnie linie karmienia i pojenia stymulujące ruch niosek bez blokowania dostępu do gniazd
 • Stopy ze stali nierdzewnej
 • Dostępna opcja kanału „PVC” do suszenia obornika
 • Opcja konfiguracji dwupoziomowej z wybiegami pośrodku
 • Osłona taśmy do zbioru jaj dostępna na życzenie
 • Powierzchnia użytkowa woliery VLV Plus:
  • z plastikowym balkonem: 1 mb = 5,83 m² (jeden moduł = 16,907 m²)
  • bez balkonu: 1 mb = 4,83 m² (jeden moduł = 14,007 m²)

Wysokość może ulec zmniejszeniu w wyniku regulacji stóp. Producent zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany modeli i specyfikacji technicznych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pobierz ULOTKĘ (PDF)

Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.