Woliera dla niosek Piramide 2 piętra (produkcja) Hodowca Sp. z o.o. - oferta wyposażania fermSystemy wolierowe

Systemy wolierowe jako alternatywa dla chowu klatkowego. Przewiduje się, że w najbliższych latach chów klatkowy zostanie w Polsce całkowicie zakazany. Fermy drobiu z klatkami będą musiały dostosować wyposażenie do nowych regulacji. Woliery pozwolą na utrzymanie większej powierzchni użytkowej budynków niż sama ściółka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wolier dla niosek, a w celu uzyskania wstępnej kalkulacji zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi (zakładka: Kontakt).

 

Woliery dla kur niosek (produkcja)

Volo Piramide 2 piętra
Volo Piramide Plus 2 piętra

 • Długość jednego modułu: 2900 mm
 • Maksymalny rozkład powierzchni użytkowej, przestrzeni do karmienia i grzęd
 • Linie pojenia bezpośrednio przed gniazdami
 • Doskonały przegląd i łatwa kontrola
 • „Schodkowe” piętra i składane, samonośne grzędy ułatwiają zwierzętom przemieszczanie się między różnymi poziomami
 • Idealna lokalizacja miejsc karmienia i pojenia w celu stymulowania ruchu kur między piętrami bez blokowania dostępu do gniazd
 • Wózki inspekcyjne po stronie gniazda umożliwiające całkowicie bezpieczną kontrolę najwyższego piętra
 • Automatyczny system wypychania kur z gniazda z funkcją kołysania
 • Możliwość demontażu gniazda w celu łatwej kontroli i czyszczenia
 • Stopy ze stali nierdzewnej
 • Dostępna również w konfiguracji wielopoziomowej z wybiegami pośrodku
 • Powierzchnia użytkowa woliery
  • Volo Piramide 2 piętra: 1 mb = 5,58 m² (jeden moduł = 16,182 m²)
  • Volo Piramide Plus 2 piętra: 1 mb = 5,88 m² (jeden moduł = 17,052 m²)

Wysokość może ulec zmniejszeniu w wyniku regulacji stóp. Producent zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany modeli i specyfikacji technicznych w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pobierz ULOTKĘ (PDF)

Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.