Gniazda automatyczne Roxell Koozii

Gniazda automatyczne z centralnym zbiorem jaj to nowoczesne urządzenia zapewniające na bieżąco szybki i bezpieczny transport czystych jaj poza pomieszczenie produkcyjne.  Pozwala to producentowi uzyskać produkt bardzo wysokiej jakości bez zabrudzeń i „stłuczek” oraz znacząco ograniczyć koszty pracy.

Gniazda automatyczne Roxell dla hodowców niosek konsumpcyjnych i niosek reprodukcyjnych. Ich podstawową zaletą jest mocna konstrukcja.  Doskonała jakość użytych materiałów, które wpływają na dobrostan zwierząt oraz znacząco wydłużają żywotność całego urządzenia. Przestronne i przewiewne gniazdo gwarantuje optymalny przepływ powietrza. Samo oczyszczająca się wyściółka (Astroturf) gwarantuje czyste środowisko wewnątrz gniazda.

Ruszta są gładko wykończone i mają zaokrąglone krawędzie. Odpowiednio dobrany kształt i ustawienie rusztu zapobiega gromadzeniu się obornika na
powierzchni, dzięki czemu kury nie wnoszą zabrudzeń do środka gniazd i utrzymują czyste łapki.Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.