Nowoczesne systemy wentylacji dla ferm drobiu

Bardzo dobry mikroklimat w obiekcie inwentarskim to kluczowy czynnik całej hodowli, a jego głównym elementem jest wentylacja. Wentylatory, wloty powietrza, siłowniki, żaluzje, sterowniki wchodzą w skład systemu wentylacji, który jako jedyny system na hali musi pracować non stop przez 7 dni w tygodniu.

 

MTT poprawia wyniki w produkcji zwierzęcej

MTT (Minimum, Transitional, Tunnel) to koncepcja wentylacji firmy FANCOM, zapewniająca stabilny klimat na fermach drobiu. Ekstremalne warunki atmosferyczne oraz wahania temperatury w dzień i w nocy nie mają tu żadnego wpływu na klimat w budynkach. Wynik: to doskonale sterowany klimat, zapewniający identyczne warunki wzrostu podczas całego okresu produkcyjnego, od pierwszego dnia aż do końca tuczu. Podstawą tej koncepcji jest stopniowe przejście od wentylacji minimalnej do maksymalnej w trzech fazach.

Faza Minimum: precyzyjna wentylacja

Pierwszą faza wentylacji MTT jest minimalna (Minimum) wentylacja.  Minimalna wentylacja jest niezbędna, aby usunąć szkodliwe związki takie jak CO2, NH3 oraz wilgoć i kurz, a także wzbogacić powietrze w tlen. Jest szczególnie istotna przy młodych, wciąż rozwijających się zwierzętach, aby zapobiegać problemom związanym z drogami oddechowymi. Dobra minimalna wentylacjadecyduje o osiągnięciu wysokich wyników w produkcji zwierzęcej! Powietrze dostaje się do budynku przez klapy wlotowe znajdujące się w bocznych ścianach, i jest wyciągane przez wentylatory w dachu lub w szczycie. Możemy precyzyjnie sterować przepływem powietrza i jest on równomierny w całej hali nawet przy niskiej jego prędkości.

 

 

Faza Przejściowa:  łagodna zmiana

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wentylację, koncepcja MTT przechodzi do fazy przejściowej (Transitional), kolejny stopień zmierzający do wentylacji tunelowej. Podczas tej fazy minimalna wentylacja osiąga swoje maksimum, wielkie wentylatory tunelowe rozpoczynają pracę przy równoczesnym częściowym otwarciu wlotów tunelowych. Przepływ powietrza stopniowo zmienia  się z minimum wentylacji w poprzek budynku, w wentylację tunelową – wzdłuż hali. Dzięki stopniowemu przejściu od minimum do maksimum wentylacji unikamy jakichkolwiek zakłóceń związanych ze zmianą przepływu powietrza, m. in.  natężenia światła lub hałasu. To ogranicza stres zwierząt i kreuje korzystne warunki dla zdrowego ich wzrostu. Faza przejściowa jest unikalnym rozwiązaniem w wentylacji, zastosowanym jedynie w wentylacji MTT firmy FANCOM.

 

 

Faza tunelowa: gwarantuje doskonałe ochłodzenie

Ostatnią fazą koncepcji MTT jest wentylacja tunelowa (Tunnel). Przy tym stadium jest najważniejsze by usunąć nadmierną temperaturę wytworzoną przez zwierzęta. Wloty powietrza są całkowicie zamykane zaś wloty tunelowe będą uchylane zgodnie z zapotrzebowaniem. Wentylatory w szczycie pracują. Tworzymy w ten sposób tak zwany efekt tunelowy, w którym powietrze płynie nad zwierzętami z dużą prędkością. Taki przepływ powietrza daje chłodzący efekt, lekki wiatr dający dostateczne ochłodzenie w umiarkowanym klimacie. W tropikalnym klimacie niezbędny jest wkład chłodzący, który doskonale funkcjonuje w koncepcji MTT. Natężenie chłodzenia sterowne jest zgodnie z zapotrzebowaniem zwierząt.

 

 

Sterowniki klimatu F37 i F38; sterowanie klimatem nigdy nie było łatwiejsze!

Specjalnie opracowane sterowniki klimatu F37 i F38 automatycznie zarządzają systemem MTT. Duży ekran, czytelna grafika i prosty, zrozumiały opis są przejrzyste dla użytkownika. Komputer  oblicza idealną wydajność wentylacji aby uniknąć sytuacji gdzie ta wydajność mogłaby być nadmierna. Wbudowany moduł Optisec™-  automatycznie zarządza pracą nagrzewnic. Kontrola wentylacji i ogrzewania pomaga zminimalizować koszty ogrzewania.Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.