Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr RPPM.02.02.01-22-0158/17-00

Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania ERP zawierającego innowacyjne rozwiązania modułowe wraz z niezbędnymi urządzeniami wspomagającymi w firmie Hodowca Sp. z o.o. ze Straszyna

 Celem projektu jest reorganizacja oraz usprawnienie procesów występujących w firmie oraz poprawa jakości i wydajności pracy. Nowy system ERP powinien w znacznym stopniu usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem, skrócić czas tworzenia ofert handlowych, w jak największym stopniu wyeliminować błędy ludzkie. Duże znaczenie ma również usprawnienie zarządzania magazynem, stanami magazynowymi czy realizacją wysyłek towarów. Dzięki wdrożeniu nowego oprogramowania w przedsiębiorstwie powinna poprawić się komunikacja między działami. Projekt pozwoli na poprawę jakości obsługi klienta, skróci czas oczekiwania na ofertę, usprawni pracę magazynu, technologa i pomoże efektywnie zarządzać projektami.

Wartość projektu: 344 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 151 866,11 PLN


Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.