Systemy żywienia na mokro na trzody chlewnej

Oferujemy trzy typy żywienia na mokro:

FullFix – przeznaczony  na małe obiekty
SmartFix – najbardziej popularny system stosowany na średniej wielkości fermy
MultiFix – system instalowany w dużych przemysłowych fermach trzody

Staramy się dopasować system do każdego gospodarstwa indywidualnie.

Żywienie na mokro umożliwia zastosowanie pasz odpadowych. Zmniejsza to znacznie koszty tuczu. Stosując w żywieniu świń serwatkę, odpady z przemysłu rolno-spożywczego, cukrowni lub gorzelni, można tak skomponować dawkę żywieniową że oszczędności w porównaniu z tradycyjnym systemem mogą przekroczyć 30% kosztów paszy. Serwatka obniża ponadto kwasowość przewodu pokarmowego, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu rozwojowi bakterii E.coli.

Zalety żywienia na mokro:

 • Możliwość skarmiania pasz odpadowych płynnych lub wilgotnych, takich jak: serwatka, przeterminowane serki i lody, siloryb, wywar gorzelniany i inne
 • Mechanizacja i automatyzacja zadawania pasz z jednej centralnej stacji, obsługującej wszystkie budynki poprzez jedną lub dwie pompy
 • Możliwość zastosowania kiszonego ziarna w zbiornikach gazoszczelnych z pominięciem kosztownego suszenia po zbiorach oraz w czasie magazynowania ziarna zbóż (unikanie tworzenia się mikotoksyn i rozwoju bakterii patogennych)
 • Możliwość użycia podgrzewanej wody do rozcieńczania pasz w okresie chłodów i zimy (oszczędność paszy)
 • Mniej zapylone pomieszczenia tuczarni i mniej zapaleń dróg oddechowych tuczników
 • Przy żywieniu z koryt (30–35 cm na tucznika) możliwość żywienia restrykcyjnego, które gwarantuje mniejsze otłuszczenie tuczników.Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.