Siłowniki wlotów powietrza

Do wszystkich występujących systemów wlotów powietrza dostępne są silnik napędowe LM i iM o sile do 1000 kg. Funkcjonują one nadal pomimo ewentualnej awarii zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi awarii zasilania i termostatowi.

Oferowane przez naszą firmę serwomotory FANCOM z serii LM i iM służą do obsługi zestawów wlotów powietrza, niezbędnych w większości systemów wentylacji.

Urządzenia typu LM i iM są:

 • wodoszczelne (IP 54)
 • posiadają klasę izolacyjności F
 • posiadają własne zabezpieczenia termiczne
 • posiadają pokrywy bezpieczeństwa na ruchomych częściach urządzenia
 • są dostępne w wersjach dostosowanych do obsługi od 50 do 350 klap (175 – 900kg)
 • wbudowane w nie potencjometry zapewniają prawidłową informację zwrotną o aktualnej
 • pozycji klap lub kurtyn dla systemu kontroli mikroklimatu w chlewni

Wersje LM.125 i LM.250 mogą być zasilane prądem jedno – lub trójfazowym.
iM.60 zasilany prądem o napięciu 24V jest urządzeniem, które w ekstra opcji wyposażone zostało we wbudowane akumulatory, zapewniające niezawodność systemu w razie przerwy w dopływie energii elektrycznej. Dodatkowo, jeśli serwomotor ten, w wyniku przerwy w zasilaniu lub uszkodzenia systemu kontroli mikroklimatu, nie otrzyma danych ze skomputeryzowanego sterownika, jego termostat przejmie kontrolę nad systemem i w zależności od temperatury powietrza całkowicie zamknie lub otworzy nawiewy powietrza w danym budynku, sygnalizując użytkownikowi zaistnienie takiej sytuacji alarmem.Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.