Systemy pojenia dla trzody chlewnej

Woda jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla wszystkich żywych istot. Zła jakoś wody i zanieczyszczenie sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób mogą mieć istotny wpływ na jakość produkcji trzody chlewnej. Występują dwa główne rodzaje systemy pojenia: smoczki i poidła miskowe, które mogą występować w różnych wariantach.

 

W naszych instalacjach gałązkę wodną z podłączeniem dozownika leków wykonujemy ze stali nierdzewnej. Umożliwia ona selektywne podawanie leków i dodatków do wody oraz precyzyjny pomiar zużycia wodny z dokładnością do 1 litra. Rozprowadzanie instalacji wykonujemy z rur i kształtek polipropylen łączony przez zgrzewanie. Jest to materiał odporny na działanie temperatury od -40°C do 90°C, wykazuje dużą odporność chemiczną, w tym na działanie kwasów o dużym stężeniu, soli organicznych i zasad.  Doprowadzenia do poideł wykonujemy ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje i uszkodzenia mechaniczne w tym podgryzanie przez zwierzęta.Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.