DOS dawkowane karmienie loch Hodowca Sp. z o.o. - oferta wyposażania fermDOS.7 dawkowane karmienie loch firmy Roxell

W ofercie naszej firmy znalazł się także system indywidualnego żywienia loch DOS 7. Przezroczyste, wyposażone w oddzielne zasuwy odcinające oraz podziałki do odmierzania zarówno pasz granulowanych, jak i sypkich, 7 litrowe dozowniki, wykonane zostały z wysokiej jakości odpornego na działanie promieni UV, plastiku. Unikalny mechanizm dawkujący do dokładnego zadawania paszy. Łatwa do usunięcia przy szczegółowym czyszczeniu część dolna z systemem szybko-złączek. Każdy dozownik posiada okienkowy dostęp do wnętrza. Tą drogą poszczególnym zwierzętom można podawać leki lub specjalistyczne dodatki do pasz. System DOS dostępny jest z ręcznym lub automatycznym systemem otwierania gruszek, opartym na wyłączniku czasowym.Skontaktuj się z nami

  drób
  trzoda
  bydło
  Zaznacz wszystkie pola poniżej, by być na bieżąco!  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez „HODOWCA” Sp. z o.o., w tym w celu dokonania bezpłatnej wstępnej wyceny usług lub produktów oferowanych przez „HODOWCA” Sp. z o.o. Zakres danych: W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresów poczty elektronicznej.


  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakres danych:
  W odniesieniu do przedsiębiorcy: firmy, adresu, danych rejestracyjnych/ewidencyjnych, numeru NIP, Regon, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  W odniesieniu do konsumenta: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.  Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub innych środków komunikacji na odległość (np. telefon/e-mail, poczta)


  Pozwól nam wysyłać bezpłatne zaproszenia na Dni Otwarte lub bezpłatne katalogi zaznaczając powyższe opcje.